Ogłoszenie niedostępne

Minął termin ważności ogłoszenia
Informujemy, że ogłoszenie pt.:
"Akcent - Szkoła Języków Obcych"
nie może zostać wyświetlone ponieważ minął termin jego ważności - ogłoszenie wygasło.