Bezpłatne szkolenia dla FIRM - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

ELPRO Sp.z o.o. | Cena: Brak
Bezpłatne szkolenia dla FIRM - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Opis oferty:
Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy od 1 stycznia 2019 roku, prowadzą nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS do 100% kosztów szkolenia, udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Sprawdź termin naboru wniosków we właściwym dla Ciebie Powiatowym Urzędzie Pracy.

OFERTA SZKOLEŃ ELPRO:
- Szkolenia AUTODESK: Autodesk AutoCAD (poziom I, II,
III), Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis
- Szkolenia Uprawnienia Energetyczne: Uprawnienia
Elektryczne (G1), Uprawnienia Cieplne (G2), Uprawnienia Gazowe (G3), Pomiary Elektryczne (P)
- Szkolenia Odnawialne Źródła Energii: Systemy fotowoltaiczne, Słoneczne systemy grzewcze, Pompy ciepła
- Szkolenia pozostałe: Świadectwa Energetyczne - ArCADia Termo, Kosztorysowanie,

ETAPY DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS
ETAP I - Wybierz usługę szkoleniową z aktualnej oferty ELPRO Sp. z o.o.
ETAP II - Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do
Powiatowego Urzędu Pracy.
ETAP III - Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
ETAP IV - Zrealizuj usługę szkoleniową w ELPRO Sp. z o.o.

Poziom dofinansowania szkoleń z KFS dla każdego przedsiębiorstwa w 2019 roku, wynosi:
- 80% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego) –
w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2019 roku:
- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Co obejmuje dofinansowanie z funduszy KFS w 2019 roku?
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
- badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Kto może otrzymać dofinansowanie do szkoleń ze środków KFS w 2019 roku?
Każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia (czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę).

Jak uzyskać środki z funduszy KFS w 2019 roku?
Pracodawcy zainteresowani środkami na sfinansowanie kosztów kształcenia powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane firmy, wybraną formę podnoszenia kwalifikacji, termin
jej realizacji, całkowity koszt wydatków oraz wysokość wnoszonego wkładu własnego. Należy również uzasadnić cel odbycia kształcenia, uwzględniając obecne lub przyszłe potrzeby. Wniosków oraz szczegółowych
kryteriów dotyczących finansowania kształcenia należy szukać na stronie internetowej urzędu pracy, na obszarze działań którego firma posiada siedzibę lub oddział.

ZAPEWNIAMY POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS!

ELPRO Sp. z o.o. Centrala LUBLIN, ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, p. Anna Korga (tel. kom.: 503 003 908)
ELPRO Sp. z o.o. Oddział WARSZAWA, ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa, p. Katarzyna Zaręba (tel. kom.: 504 268 292)
Zapraszamy na:
www.elpro.lublin.pl
www.uprawnieniaelektryczne.pl
www.sire.lublin.pl
Miejsce:
Nazwa firmy: ELPRO Sp.z o.o.
Województwo: mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Adres firmy: ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin
Typ oferty: Firmy, usługi
Więcej na stronie www: https://elpro.lublin.pl/

Kontakt

Nr ogłoszenia: 27348
Dodano dnia:
Aktualizacja: 22.09.2021r
Ilość wyświetleń:

Wyślij szybki e-mail do ogłoszeniodawcy

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.

Wizytówki firm