Ogłoszenie niedostępne

Minął termin ważności ogłoszenia
Informujemy, że ogłoszenie pt.:
"KREDYT DLA FIRM – 50 000 ZŁ BEZ NIEZALEGANIA Z ZUS i US!"
nie może zostać wyświetlone ponieważ minął termin jego ważności - ogłoszenie wygasło.